buttons

Тижнева глава “Шміні”

На восьмий день після “семи днів посвяти” Аарон і його сини починають службу як священики – коанім. Вогонь, що зійшов від Б-га, поглинув приношення, покладене на жертовник, і Б-жественна Присутність наповнила Святилище. Два старших сини Аарона, Надав...